Jacob Bundi.

(1650..1657)-1703


Born Att fadern är Peter B har ej kunnat verifierats. Osäkert alltså! between 1650 and 1657 in Kalmar domkyrkoförs (H).
Löjtnant vid Enkedrottningens livregemente till häst.
Died 1703-02-24 in Bokenäs (O).

Jacob Bundi. Born Att fadern är Peter B har ej kunnat verifierats. Osäkert alltså! between 1650 and 1657 in Kalmar domkyrkoförs (H). Died 1703-02-24 in Bokenäs (O). Löjtnant vid Enkedrottningens livregemente till häst.

f Peter Bundi. Born about 1610. Died 1684 in Kalmar domkyrkoförs (H). Kyrkomålare.

ff Sievertz Bundi. Died 1633-01-07 in Kalmar domkyrkoförs (H).

   
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Biography

"Sergeant vid Kalmar regemente 1675, fänrik 1676;
transport till kornett vid Riksenkedrottningens lifregemente till häst 1677-04-12;
reducerades då enkedrottningens eget lifkompani, på hvilket han varit placerad, 1679-10-20 upplöstes, och "måste utan tjänst crepera" till dess han 1683-12-13 åter blev kornett vid sistnämnda regemente;
löjtnant 1689-07-04 till sin död."

Innehade bostället Stora Breared i Gällinge socken i Halland och senare bostället Östre Klef i Bokenäs socken i Bohuslän.

Personalia:
Utdrag ur "Kungl. Bohusläns Regemente 1661-1920. Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar" utgifna av W.Zetterberg och H.E.Udgren i Uddevalla 1922 (har även citerats ovan):
Bevistade fälttåget till Skåne 1676 och blef vid Kristianstads intagande av danskarna tillfångatagen. Han frigafs dock inom kort; deltog i 1677 års fälttåg och förde "estandaret" i slaget vid Landskrona.

Utdrag ur Wilhelm Bergs genealogiska anteckningar om Göteborgssläkter (på Landsarkivet i Göteborg) ser 1 vol 1 sidan 277:
Om stamfadern föreligger tvenne olika uppgifter. Enligt den ena skulle han ha varit hattmakare, men enligt den andra, vilken utan tvivel är den riktiga, var det löjtnanten vid greve Christian Ludvig von Aschebergs regemente, Jacob Bundy.
Utdrag ur "Kungl. Bohusläns Regemente 1661-1920. Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar" utgifna av W.Zetterberg och H.E.Uddgren i Uddevalla 1922:

"Sergeant vid Kalmar regemente 1675, fänrik 1676;
transport till kornett vid Riksenkedrottningens lifregemente till häst 1677-04-12;
reducerades då enkedrottningens eget lifkompani, på hvilket han varit placerad, 1679-10- 20 upplöstes, och "måste utan tjänst crepera" till dess han 1683-12-13 åter blev kornett vid sistnämnda regemente; löjtnant 1689-07-04 till sin död.

Bevistade fälttåget till Skåne 1676 och blef vid Kristianstads intagande av danskarna tillfångatagen. Han frigafs dock inom kort; deltog i 1677 års fälttåg och förde "estandaret" i slaget vid Landskrona."

Innehade bostället Stora Breared i Gällinge socken i Halland och senare bostället Östre Klef i Bokenäs socken i Bohuslän.

Personalia:
(har även citerats ovan):
Utdrag ur Wilhelm Bergs genealogiska anteckningar om Göteborgssläkter (på Landsarkivet i Göteborg) ser 1 vol 1 sidan 277:
Om stamfadern föreligger tvenne olika uppgifter. Enligt den ena skulle han ha varit hattmakare, men enligt den andra, vilken utan tvivel är den riktiga, var det löjtnanten vid greve Christian Ludvig von Aschebergs regemente, Jacob Bundy.

Spouse(s) and children

Married
Annika Krafft. Born 1655 in Kalmar domkyrkoförs (H).
Died 1736.
Buried 1736-09-29 in Uddevalla (O).

Peter Bundi. Born 1681 in Kalmar domkyrkoförs (H).
Kyrkoherde och rektor i Uddevalla.
Died 1737-05-30 in Uddevalla (O).
Buried 1737-06-05 in Uddevalla (O).

Anna Margaretha Bundi. Born calculated 1684-07-...
Died 1767-04-08 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1767-04-12 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Brita Bundi. Born from 1685-03-08 to 1686-03-06.
Died 1759-03-07 in Ränneslöv (N).
Buried 1759-03-16 in Ränneslöv (N).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.