Kierstin Jönsdotter.

1754-1821


Born 1754-01-10 in Gagnarp, Östra Tollstad (E).
Died 1821-10-26 in Viby Postgård, Viby (E).

Kierstin Jönsdotter. Born 1754-01-10 in Gagnarp, Östra Tollstad (E). Died 1821-10-26 in Viby Postgård, Viby (E).

f Jöns Bringelsson. Born.

     
 
   
 
     
 
   
 

m Anna Jonasdotter. Born.

     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Dödnotis Kierstin Jönsdotter (Viby CI:3 (1813-1858) Bild 110 / sid 215):

Hon föddes i Ö.Tollstad d. 13 jan 1754 af ägta föräldrar skattemannen Jöns Bringelsson och Anna Jönsdotter. Var hemma i föräldrarnes hus ända till 1779 då hon gifte sig med drängen Jacob Theesson fr Fiestad o ofwannämnde socken, med hvilken hon ägde 3ne döttrar av hwilka 2ne förut afgått med döden. Hon förlorade denne sin man 1781, och ingick åter följande året ägtenskap med skattemannen Lars Bengtsson från Wiby Postgård, som wälsignades med 6 barn, 4 söner och 2 döttrar af whilka 2ne söner förut aflidit. Under dessa bada giften har hon 3ne gånger fått tvillingar. Afwen denne hennes man dog d 10 nov 1793. - 1798 d 6 sept gifte hon sig 3dje gången med drängen Lars Andersson, med hwilken hon ef haft några barn. Den 2 mars 1815 ukpplöstes åter denne hennes ägta förening, gonom mannens bortgång, hwarefter hon lefwat såsom enka. Hon har haft en beständigt god helsa ända till den 14 maj förlidet år då hon insjuknade i lungsot, och har sedermera, genom denne sjukdom warit sängliggande, och som ävwen blef orsaken till hennes död, kl 1 på natten. Begrafdes d 4/11 1821.

Spouse(s) and children

Married 1782
Lars Bengtsson. Nämndeman.
Born 1756-10-08 in Skorteby, Viby (E).
Died 1793-11-10 in Viby Postgård, Viby (E).

Maria Larsdotter. Born 1789-11-13 in Viby Postgård, Viby (E).

Nils Larsson. Born 1792-11-18 in Viby Postgård, Viby (E).

Lars Larsson. Born 1792-11-18 in Viby Postgård, Viby (E).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.