Catarina Bengtsdotter Bundi.

-1711


Died 1711-01-12 in Kalmar stadsförsamling (H).

Catarina Bengtsdotter Bundi. Died 1711-01-12 in Kalmar stadsförsamling (H).

f Benedictus (Bengt) Bundi. Died 1679-05-19. Hattmakare.

ff Peter Bundi. Born about 1610. Died 1684 in Kalmar domkyrkoförs (H). Kyrkomålare.

fff Sievertz Bundi. Died 1633-01-07 in Kalmar domkyrkoförs (H).

 
 
   
 
     
 
   
 

m Margareta Persdotter Scheder. Died 1710-12-29.

     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Gift med skräddare Didrick Frick. Över graven lades en gravhäll, prydd med cirkelformad bladkrans i relief och ristad ram. Inom rektangulär kartusch å hällens övre del inskrift i ristning: M. DIDRICK FRICK / CATARINA FRICK / A:o 1710. Inom bladkransens inskrift i ristning A.B.M./A.H.D./1742. Det är icke känt vilka personer dessa initialer åsyfta. Hällen är bevarad å g:la kyrkog. n. o. om S:t Chistoffersmonumentet. Materila: kalksten. Mått: L 179, B 114, Tj 13 cm.

(Källa: Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet, Gunnar Håkansson)

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.