Carl Christian Wetterlind.

1810-1857


Repslagare och segelsömmare.
Born 1810-10-14 in Skt Petri Köpenhamn.
Died 1857-10-05 in Huset No 500, Malmö Sankt Petri.

Carl Christian Wetterlind. Born 1810-10-14 in Skt Petri Köpenhamn. Died 1857-10-05 in Huset No 500, Malmö Sankt Petri. Repslagare och segelsömmare.

f Jonas Emanuel Wetterlind. Born 1778-05-26 in Karlskrona stadsförs (K). Died 1850-09-09 in Kalmar stadsförsamling (H). Segelmakare.

ff Jonas Wetterling. Born about 1740-02-... Died 1778-05-14 in Karlskrona stadsförs (K). Skräddare.

   
 
   
 

fm Elsa Catharina Lagström. Born about 1740.

   
 
   
 

m Anna Catharina Malmsten. Born 1781-08-29 in Malmö. Died 1829-06-10 in Karlskrona tyska (K).

     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Husförhör:

Malmö Sankt Petri AIa:32 (1839-1843) Bild 70 / sid 67 (AID: v103836.b70.s67, NAD: SE/MSA/00619)

Malmö Sankt Petri AIa:33 (1844-1846) Bild 89 / sid 86 (AID: v103837.b89.s86, NAD: SE/MSA/00619)

Malmö Sankt Petri AIa:34 (1846-1849) Bild 127 / sid 122 (AID: v103838.b127.s122, NAD: SE/MSA/00619)

Malmö Sankt Petri AIa:35 (1851-1854) Bild 145 / sid 140 (AID: v103839.b145.s140, NAD: SE/MSA/00619)

Malmö Sankt Petri AIa:36 (1855-1858) Bild 150 / sid 146 (AID: v103840.b150.s146, NAD: SE/MSA/00619)

Barnen bodde efter fadern Carls död i huset no 576

Malmö Sankt Petri AIa:38 (1859-1862) Bild 139 / sid 135 (AID: v103842.b139.s135, NAD: SE/MSA/00619)
Källa: Staffan Gudmundsson, Malmö Stadsarkiv:

Lärde både i repslageri och i segelmakeri. Förvärvade 10/12 1832 Kommerskollegii tillstånd att i Malmö under fabriksrättighet idka repslageri. Burskap som repslagare 3/8 1835, ansökan om burskap som segel-, kompass- och flaggmakare 23/1 1832 varvid han företer gesällbrev från Karlskrona 17/5 1830 (23/1 1832); ansöker på nytt 31/7 1830 (21/8). 1840 31/10 Överlämnade Wetterlind till hallrätten 3 kontrakter mellan honom och lärgossarna Peter Johannes Åbjörnsson, C. J. Johansson och Joh. Borgström, som där antogs till lärgossar på följande villkor: Åbjörnsson på 5 år från 16/4 1840, husrum och uppehälle, 25 rdl årligen och undervisning i repslageri; Johansson på 5 år från 18/9 1840, samma förmåner och Borgström på 5 år från 15/1 1840, samma förmåner, men undervisning i segelmakeri. 1841 27/10 Om Wetterlind vill återtaga häktade lärogossen Peter Johannes Åbjörnsson, som sistlidne pingst avvikit från läran. Gård 576 Jakob Nils- och Repslagaregatorna, IV 1839 2/9 Första uppbud 1856 26/1 Godkändes ritning över nybyggnad vid Jacob Nilsgatan, med villkor, att den därå utmärkta blindport kommer att försvinna. Se gården 495- 1860 20/1 Auktionskammarens köpebrev på hus och tomt för 13.555 rdr rmt till Adolf Fredrik Markman lärare vid Tekniska skolan. Gård 500-503 1860 21/1 Auktionskammarens köpebrev på tomt för 26.100 rdr till kapten Claes Erik Boman. Gård 501-503 1850 11/5 Godkändes ritning över nybyggnad vid Slottsgatan. Gård 495-503, 573-574, 576 1839 7/8 Köpebrev för 10.000 rdr bco (Henrik Zickermans gård). 1849 5/5 Jämte anmälan därom, att Wetterlind, som hitills varit ensam ägare av husen och tomterna, belägna i det kvarter, vilket omgives av Väster-, Barnhus- och Jacob Nils- (eller Hyre) gatorna samt slottsplatsen, ämnar genom den till förstnämnda tomten hörande trädgård (495) öppna en gata och sedan till byggnadstomter indela och försälja trädgården, får jag, efter på stället anställda mätningen och tagen kännedom om alla saken rörande äldre och nyare förhållanden, avgiva följande utlåtande och förslag: Den nya gatan kan lämpligast anläggas ungefär mitt igenom trädgården från Barnhusgatan till den nyligen utlagda gatan vid Slottsplatsen samt bör bliva 12 alnar bred och torde kunna kallas Repslagaregatan. På ömse sidor om denna gata skulle de nya byggnadstomterna kunna utstakas sålunda, att deras mellan söder och norr gående skillnadslinje bliva vinkelrät mot gatans sidor. Allt som ligger söder om denna gata, önskar Wetterlind att försälja i huvudsakligen 9 särskilda tomter på omkring 24 alnars bredd vardera, oberäknat den östligaste, som blir något bredare i anseende till östra gränsens för kvarteret sneda riktning. Norr om gatan vill han endast avyttra östra delen, fördelad i huvudsakligen 5 tomter, vardera, med undantag av den östligaste, på ungefär 27 alnars bredd, och själv behålla västra delen. Denna indelning anser jag mig böra, såsom ganska lämplig, till godkännand. Enligt 1759 års gårdelängd är tomterna 573 och 574, tillsammans utgörande gårdetal, belägna vid Jacob Nilsgatan samt 575 och 576, jämväl gårdetal, vid Slottsplatsen. Det förra överensstämmer med nuvarande förhålladen, och erfordra ingen förändring. 1848 6/11 Båtförare Anders Jönssons köpebrev av Wetterlind på hus och tomt för 2.000 rdr bco (495 V-port, Väster/Långgårdsg, 478 aln, tomt I). 1849 29/3 Murgesäll Anders Widergrens köpebrev av Wetterlind på tomtandel för 1.124 rdr bco (495 B, Biet, Långgårdsgatan -Barnhusgränden- 843 aln). 1857 3/8 Köpebrev på hus och tomt 498 av Wetterlind för 12.000 rdr (Biet, Slotts- och Repslagaregatorna, tomt V, 1.048 aln). 1857 3/8 Köpebrev på hus och tomt 499 av Wetterlind för 10.000 rdr (V-port, Slottsgatan, 966 aln). 1859 15/4 Auktionskammarens (av Wetterlinds) köpebrev på tomt, del av 497, för 1.572 rdr bco (V-port, Repslagaregatan, 1.049 aln) till löjtnant Frans Josef Salmson. 1860 21/1 Auktionskammarens köpebrev på trädgårdstomt av 496-497, 500-503 för 26.100 rdr bco (Biet, Repslagaregatan, 14.010 aln) till kapten Claes Erik Boman.
Bouppteckning:

Rådhusrätten i Malmö 1 F2A:91 (1856-1857) Bild 4610 (AID: v159556.b4610, NAD: SE/MSA/00811)

Spouse(s) and children

Married
Anna Helena Lindgren. Born 1816-04-14 in Malmö slottsförs (M).
Died 1857-01-15 in Huset No 500, Malmö Sankt Petri.

Anna Sofia Charlotta Wetterlind. Born 1835-02-26 in Huset No 495, Malmö Sankt Petri.
Baptized Dopet förrättadesav Th. Doctor Gullander 1835-03-08 in Huset No 495, Malmö Sankt Petri.
Died 1880-02-23 in Malmö Sankt Petri.

Augusta Matilda Josefina Wetterlind. Born 1836-10-08 in Huset No 495, Malmö Sankt Petri.
Died 1876-01-13 in Lunds domkyrkoförs (M).

Johan Fredrik Alexander Wetterlind. Born 1838-07-15 in Huset No 482, Malmö Sankt Petri.
Died 1841-03-16 in Huset No 495, Malmö Sankt Petri.

Amanda Fredrika Wetterlind. Telegrafförestånderska.
Born 1841-01-01 in Huset No 495, Malmö Sankt Petri.
Died 1915-01-06 in Ronneby kbfd (K).
Buried Bredåkra kyrkogård kv. IV, nr 268 1915-01-11 in Ronneby kbfd (K).

Johan Fredrik Alexander Wetterlind. Born 1844-05-20 in Huset No 495, Malmö Sankt Petri.
Died 1873-01-04 in USA.

Carl Thorvald Emelius Wetterlind. Ingenjör.
Born 1846-01-13 in Huset No 495, Malmö Sankt Petri.
Died 1929 in Duluth, Minnesota.

Natalia Wetterlind. Born 1848-01-02 in Huset No 495, Malmö Sankt Petri.
Died 1857-12-29 in Huset No 495, Malmö Sankt Petri.

Waldemar Wetterlind. Born 1850-06-09 in Huset No 494, Malmö Sankt Petri.
Died 1852-07-04 in Huset No 495, Malmö Sankt Petri.

Hulda Wetterlind. Born 1853-10-06 in Huset No 500, Malmö Sankt Petri.
Died 1940-04-06 in Sankt Nikolai (N).
Buried 1940-04-11 in Sankt Nikolai (N).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.