Johan Emanuel Hausknecht.

1751-1799


Stadsfältskär.
Born 1751.
Died 1799-06-23 in Laholm (N).
Buried 1799-06-30 in Laholm (N).

Johan Emanuel Hausknecht. Born 1751. Died 1799-06-23 in Laholm (N). Stadsfältskär.

       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Inledningen av Johans bouppteckning återges här:

Laholms rådhusrätt och magistrat FIIa:7 (1780-1800) Bild 3950 / sid 703 (AID: v156772.b3950.s703, NAD: SE/LLA/10153): År 1799 d 8 october instäldte sig nedantecknade Magistrats pers oner och wärderings män at förrätta Boupteckning och skifte efter aflna Stadsfältskjären Joh. E. Hauskneckt som lämnat efter sig Enkan fru An- na Margareta Bundy, en dotter af förra giftet Anna Magdalena 19 år gl. Samt 3ne döttrar af senare giftet Anna Beata 5, Petronella 4, och Tabea Elisabet 3 år gl. Hwarjemte också den aflne har en stjufdotter Johanna Catharina Holmgren oför- synt, och har aflne ..... fältstjären .. anmodat prosten och kyrkoherden i Förslöf herr Magister Wennerberg at i egenskap af förmyndare och god man de 2ne här förut äldre dottrer till godo varandes i sådant afseende å deras vägnar tillstädes herr v. handssecreteraren Carl Stridbergs(?) skifte(?) fad Haus- knecht .. personligen och å de 3ne minste barnens vägnar rådman- nen herr Ludvig Wessberg. Efter skedt erindranden en riktig upgift företaga förrättningen och upgafs:

Fast Egendom

Hus och gård N:o 17 med tomt och hage

huset tillhörande hägnad(?) . .Lilla Lugnad(?)

( inflikad text oläsl) utföres 1000:- Rd

I gamle vång

Lyckan N:o 1,2 o 3

innehåller 3 tunnor 27 kaggar 100:- Rd

Spouse(s) and children

Married 1780-12-01 in Laholm (N)
Anna Beata Falck. Born 1748.
Died 1792-09-04 in Laholm (N).

Anna Magdalena Hausknecht. Born 1781-04-09 in Laholm (N).

Married 1793-09-29 in Laholm (N)
Maria Margareta Bundy. Born 1763-08-10 in Långelanda (O).
Baptized 1763-08-11 in Långelanda (O).
Died 1847-01-05 in Söndrum (N).
Buried 1847-01-09 in Söndrum (N).

Anna Beata Hausknecht. Born 1794-10-06 in Laholm (N).
Baptized 1794-10-09 in Laholm (N).

Petronella Hausknecht. Born 1795-10-21 in Laholm (N).
Baptized 1795-10-21 in Laholm (N).
Died 1862-03-12 in Harplinge (N).

Tabea Elisabeth (Lisa) Hausknecht. Born 1796-10-21 in Laholm (N).
Baptized 1796-10-21 in Laholm (N).
Died 1861-10-23 in Halmstad (N).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.