Peter Sjöman.


Amiralitetslöjtnant.

Peter Sjöman. Amiralitetslöjtnant.

f Daniel Sjöman. Skomakare.

     
 
   
 
     
 
   
 

m Gunnur Jönsdotter. Born.

     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

6.e roten, tomt 19, kv Ostindiska Kompaniet, Köpmansgatan västra sida, söder om Stora Torget En Lars Åhman, sålde för 150 d smt Ingerd Fiskares hus och gård mellan sal Hans Mikaelsson i väster och David Barberare i öster till konstapeln Danile Sjöman, som erhöll första uppbud den 3.9.1691 och samma dag betalade 3 d smt i huseköpspengar. Denne Daniel Sjöman var tydligen också skomakare, ty enligt tomtöreslängderna 1696 ägdes gården av Daniel skomakares änka och 1715 av sal Daniel Siömans änka: hon omtalas 1706 heta Gunnur Jönsdotter. Tomten värderades 1715 till 100 och huset till 40 d smt. Hon kallas 1717 fattig. Där bodde då också sonen Petter Siöman av amiralitetet, som 1720 kallades löjtnant och skrevs för gårde. Vidare lagman Stiernclous (Strierncronas?) skrivare Nils Hagerberg: ”njuter i lön 80 d smt”. Hade drängen Giösta Persson och pigan Helena Tegerman. Gunnur Jönsdotters gård upp-bjöds 1.3.1714 av handlanden Arent Henr. Reimers för skuld. Handlanden Erik Bergström köpte den 1§.3. 1726 av Gunnurs barn Petter Sjöman och Sara Sjöman för 300 d smt och 30 d diskre-tion gården mellan grannen i väster handlanden Erik Bergström och saltmätare Bengt Persson i öster. Margareta Rinkens 1656–63. (källa Wilhelm Bergs samling "Anteckningar om ägare av hus och tomter i Göteborg".

Spouse(s) and children

Married 1730-07-19 in Morlanda (O)
Anna Margaretha Bundi. Born calculated 1684-07-...
Died 1767-04-08 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1767-04-12 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.