Cecilia Påfvelsdotter Nöring.

1698-1763


Born 1698 in Morlanda (O).
Died 1763-05-01 in Presttorp, Långelanda (O).

Cecilia Påfvelsdotter Nöring. Born 1698 in Morlanda (O). Died 1763-05-01 in Presttorp, Långelanda (O).

f Påvel Jacobsson Nöring. Born between 1650 and 1660. Died 1706 in Morlanda (O). Kyrkoherde.

ff Jacob Hansson Nöring. Born. Kronofogde på Orust.

   
 
   
 

fm Cecilia Påvelsdotter Nöring. Born.

fmf Påvel Nilsson Nöring. Born Ca 1586. Died Ca 1666 in Kleva, Tanums kyrkoområde (O). Kronofogde.

 
 

fmm Wiweke Clausdotter Bäck. Born. Died Före 1680.

fmmf Claus Påwelsson. Born. Borgmästare i Uddevalla.

 

m Karin Haffenberg. Born 1661-..-.. in Marstrand (O). Died 1706 in Morlanda (O).

mf Matts Jonssen Haffenberg. Died 1677-..-.. in Tegneby (O). Kyrkoherde i Tegneby.

   
 
   
 

mm Torbor Henriksdotter Thegner. Born in Tegneby (O).

mmf Henrik Jenssen. Born. Pastor.

 
 

mmm N N Holgersdotter Ronning. Born.

 
 

Biography

Uppbud och inteckningsärenden (småprotokoll) vid Orust och Tjörns tingsrätt 1700-1745. 1737 d 14 september. 1 Handelsmannen i Uddevalla Johan Fredrich Bagge kräver inteckning på Prostinnan Cicilia Bundis alla fastigheter på Orust för skuld samt för rådmannen i Göteborg Lorentz Bagges fordran. Bagge skall visa skuldbreven och Bundis svar vid nästa ting. 2 Olof Jönsson i Sörbo inskrev en skuldsedel han fått av prostinnan Cicilia Bundi med pant i ½ Sörbo att bebo och bruka i sex år. Bundi skall bekräfta skulden vid nästa ting. 26 Änkan Anna Larsdotter i Stora Hwena i Rör sn Sahl Hälgie Mattissons och sonen Mattis Hälgesson inskrev en skuldsedel de fått av Petter Bundi och som bekräftats av änkan Cicilia Bundi. 1738 d 21 februari. 63 Handelsmännen Johan Friedr Bagge och Lorents Bagge krav på prostinnan Cicilia Bundis fasta egendom beviljades. 67 Änkan Anna Larsdotter och hennes son Mattis Hälgesson i Stora Hwena inskrev Cicilia Bundis skuldbrev. 68 Olof Jönsson i Sörbo visade Cicilia Bundis skuldbrev med pant i ½ Sörbo i sex år. 1739 d 20 februari. 21 Knut Bildt på Morlanda har lånat ur Fräkne kompani kassa med pant i säteriet. 22 Änkan Cicilia Bundi förbjöds att utan barnens förmyndares tillstånd sälja eller förpanta fastigheter eller sitt arv i halva Slätthult 1/3. 46 Cicilia Bundi har lånat av Olof Jönsson i Sörby med pant i Sörby ½ på 20 år. 1739 d 17 september. 1 Kyrko herden Lars Lachonius i Morlanda visar att han på sina styvbarns Sahl Hans Henrich Norings barns vägnar av Cicilia Bundi köpt Sörbo ½ och löst ut Olof Jönsson i Sörbo. Gården uppbjöds första gången. 2 Kyrko herden Lars Lachonius i Morlanda inskrev köpebrevet där Cicilia Bundi har sålt Sörbo ½ som Olof Jönsson åbor. Lachonius löser panten hos Olof Jönsson. 18 Cicilia Bundi ”högt bedrövad änka” lämnar till Olof Jönsson Sörbo ¼ eftersom han avstått sin tagesedel till Lars Lachonius. 23 Cicilia Bundi erkänner skuld till Bengt Andersson i Korsgården mot pant i Slätthult ½. 1740 d 30 maj med Tjörn. 35 Änkan Anna Larsdotter och hennes son Mattis Helgesson har på auktion köpt Stora Hwena ½. Ingen bördsrätt har hävdats under uppbudstiden varför rätten fråndömer Cicilia Bundi gården. 1741 d 18 februari. 1 Cecilia Bundi skuldbrev till Lars Lachonius ingavs med pant i ¼ av Slätthult ½. 2 Cecilia Bundi erkänner lånet från Lars Lachonius med pant. Lachonius tar hand om yngsta sonen Carl Henrich Bundi 5 år gammal. Lachonius disponerar halva Slätthult tills Carl Henrich är myndig. 8 Olof Jönsson i Sörbo har lånat till Cecilia Bundi med pant i Sörbo ½. 1741 d 8 juni 1 Cecilia Bundi har av Lars Lachonius fått betalt för pant i ¼ i Wästre Slätthult ½ 1742 d 1 mars 95 Bengt Andersson i Korsgård visar skuldsedel som han fått av prostinnan Bundi med pant i Wäster Slätthult och som Lars Lachonius köpt och skall återbetala. 1743 mars 16. 37 Cecilia Bundi har krävts på återlösen av panten hon givit Olof Jonsson i Sörbo. Hon kan ej lösa panten varför Olof övertar gården. 53 Cicellia Bundis pant- och avståelsebrev till Olof Jonsson i Sörbo uppvisades. Hon har inte kunnat lösa panten varför Sörbo tillfaller Olof som uppbjöd gården första gången.
Födelsenotis ej funnen, men födelseåret tämligen säkert ändå eftersom dödsnotisen säger 64 år gammal och sonen Peter Bundy var då präst i Långelanda och modern bodde hos honom. Cecilia N skulle i och för sig kunna vara född ett år senare än angivet, men det är inte troligt för då hade hon bara varit 14 år vid giftermålet med Peter Bundi.

Spouse(s) and children

Married 1713-10-20 in Slätthult, Morlanda (O) Vigda av kyrkoherden Johannes Nöring
Peter Bundi. Born 1681 in Kalmar domkyrkoförs (H).
Kyrkoherde och rektor i Uddevalla.
Died 1737-05-30 in Uddevalla (O).
Buried 1737-06-05 in Uddevalla (O).

Karen Bundi. Born 1716-06-24 in Morlanda (O).
Baptized 1716-06-28 in Morlanda.
Died 1788-02-08 in Lysekil (O).

Jacob Bundi. Born 1717-10-02 in Morlanda (O).
Baptized 1717-10-06 in Morlanda.
Died 1718-02-17 in Morlanda (O).

Torborg Margaretha Bundi. Born 1718-12-27 in Morlanda (O).
Baptized 1719-01-04 in Morlanda.
Died 1792-02-23 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1793-02-28 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Annica (Anna) Bundi. Born 1720-10-24 in Morlanda (O).
Baptized 1720-10-28 in Morlanda.
Died 1771-05-20 in Göteborgs Kristine (O).
Buried 1771-05-24 in Göteborgs Kristine (O).

Jacob Bundy. Born 1722-12-10 in Morlanda (O).
Baptized 1722-12-17 in Morlanda (O).
Died före 1758 nämns ej i broder Johans bou.

Peter Bundi. Born 1725-01-02 in Morlanda (O).
Baptized 1725-01-03 in Morlanda (O).
Kyrkoherde.
Died 1791-08-21 in Laholm (N).
Buried 1791-08-30 in Laholm.

Daniel Paulus Bundi. Born 1726-07-02 in Morlanda (O).
Died före 1758 nämns ej i broder Johans bou.

Catharina Maria Bundi. Born 1728-05-27 in Morlanda (O).
Died 1808-04-14 in Gästgivaregården, Herrestad (O).
Buried 1808-04-29 in Herrestad (O).

Johannes Bundi. Handelsbetjänt.
Born 1730-04-01 in Morlanda (O).
Died 1758.

Påvel Bundi. Sjöman.
Born 1731-05-24 in Morlanda (O).
Baptized 1731-05-27 in Morlanda (O).
Died between 1758-12-04 and 1771-05-20.

Carl Hindrich Bundi. Born 1736-01-20 in Uddevalla (O).
Matematiklektor.
Died 1797-01-08 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1797-01-12 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.