Peter Tillroth.

1665-1734


Befallningsman.
Born 1665 in Björlanda (O).
Died 1734 in Stala (O).

Peter Tillroth. Born 1665 in Björlanda (O). Died 1734 in Stala (O). Befallningsman.

       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Referat av mål 35 i Orust dombok 17071007. Daniel Bildt och cronans Befallningsman Petter Tillroth till Amiral Sjöblads gottfinnande blev förlikta om fiskeläget Stocken, såsom frälse eller crono. Tillroth samt Häradshövdingen och nämden hade gjort en syning enligt Sjöblads befallning den 9 Oktober 1706 och funnit att fiskeläget Stocken beläget intill en äng som cronohemmanet Svanvik och frälsehemmanet Tofta nu för tiden äga lika stor del uti och hava årsskifte uppå, varvid rätten beslutade att halvparten av detta fiskeläge skulle utgöra crono och hälften frälse.

Petter Tillroth uppbjöd för andra gången, gården Backa. --- Kort referat av Bohusläns landshövdings skrivelse till Kungl. Majt. 17120101. Kronans befallningsman på Orust Petter Tillroth redogör i ett brev för att en dansk kapare plundrat på Käringön samt tagit lotsarna Nils Nilsson och Simon Eriksson som gisslan.

Enligt en skrivelse från kronobefallningsmannen Tillroths rapporteras att två danska fartyg strandat vid Käringön och Gullholmen. Vid Käringön tillfångatogs 300 man under ledning av en överstelöjtnant och vid Gullholmen 10 båtsmän och tre passagerare.

Spouse(s) and children

Married 1698-06-29 in Långelanda (O)
Cecilia Grotte. Born 1675 in Långelanda (O).

Johan Tillroth. Born 1700-03-04 in Långelanda (O).

Alexander Tillroth. Born 1701-08-04 in Långelanda (O).

Brita Tillroth. Born 1702-06-20 in Långelanda (O).

Lorenz1 Tillroth. Born 1703-07-19 in Långelanda (O).
Died 1703-08-17 in Långelanda (O).

Stina Tillroth. Born 1704-08-05 in Långelanda (O).

Katarina Tillroth. Born 1705-12-01 in Långelanda (O).

Sara Tillroth. Born 1707-01-28 in Långelanda (O).

Berendt Tillroth. Born 1691.
Jackt Lieutenant.
Died 1777-07-20 in Lysekil (O).

Lorentz Tillroth. Tullskrivare.
Born Broder Lorenz död 1703, döttrar födda därefter t.o.m. 1707 och sedan 1710 about 1708-..-...

Rebecka Tillroth. Born 1710.

Jacob Tillroth. Born 1713-04-13.

Andreas Tillroth. Student.
Born 1715-07-29.
Died 1770-06-30 in Göteborg (O).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.