Carl Magnus Kollberg.

1809-1873


Handlande.
Born 1809-09-27 in Halmstad (N).
Died 1873-03-03 in Halmstad (N).

Carl Magnus Kollberg. Born 1809-09-27 in Halmstad (N). Died 1873-03-03 in Halmstad (N). Handlande.

f Olaus Kollberg. Born 1772-03-05 in Halmstad (N). Died 1829-04-13 in Halmstad (N). Handelsman.

     
 
   
 
     
 
   
 

m Anna Barbara Wessberg. Born 1783-11-06 in Halmstad (N). Died 1855-08-04 in Halmstad (N).

mf Carl Thomas Wessberg. Born 1746-10-21 in Halmstad (N). Died 1815-10-12 in Halmstad (N). Sämskmakare.

mff Påhl Wessberg. Born 1706 ca (I dödboken angavs åldern 72 år). Died 1778-11-22 in Halmstad (N). Sämskmakare.

 
 

mfm Barbara Trulsdotter Siöström. Born 1710. Died 1803-10-21.

 
 

mm Anna Sophia Berg. Born 1750-06-10 in Halmstad (N).

   
 
   
 

Biography

Övertog faderns handelsrörelse i kompanjonskap med sin svåger Johan Ludvig Wessberg under firmanamn Wessberg och Kollberg senare ändrat till firma C M Kollberg, som bedrev trävaruexport och import av kol, salt och viktualier för lantbruksbefolkningen. Han tillhörde Borgerskapets Äldste åren 1837-49 och Halmstads första stadsfullmäktige 1863. Han var 1850 en av grundarna av Halländska Ångfartygs-Bolagen och tillhörde styrelsen, likaså Hallands Enskilda Bank 1857 och styrelseledamot i Halmstads Sparbank åren 1839-44. Kassör och ledamot av Halmstads första folkskolestyrelse. Under åren 1845-1864 var han ledamot av Hamnbyggnads- och Hamnderectionen och en kortare tid vice ordförande. Bebodde den ärvda köpmansgården vid Storgatan i kvarteret Hjärtat till dess stora branden längs Stora Torg år 1845, då fastigheten Lugnet inköptes, belägen å östra sidan Nissan söder om Österbro i Snöstorps socken. Här anlades privat kaj- och byggdes två stora magasin och en sillbod, stall för forböndernas oxar och hästar samt en trädgård längs Laholmsvägen. I Enslövs sn i Örkens skogsområde, det forna Boe Birke inköptes Kragared 1868 och en såg anlades, Kollbergs Kragerd såldes 1910 av arvingarna till trävaruhandeln Alfred Christiansson & Co i Torup. Kollberg var delägare i Halmstads Warfs Bolag som låg på Nissans östra sida söder om fastigheten Syskonhamn. Han var redare för eller ägde andelar i skonerten "Christine) byggd 1857 i Västervik, skonerten "Iduna), galeasen "Bernardina" och den av fadern vid Grötvik byggda jakten "Två Wänner". Skonerten eller brigantinen "Christine" fördes en tid av kapten Nils Persson Lundh från Brunnby sn på Kuillalandet. När "Iduna" förlist vid Hirtshals 1882 betalades till Kollbergs sterbhus ersättning av Kullen, Assuransförening vilket visar på den urgamla förbindelsen sedan Arilds tid mellan Halmstad och bebyggarna på Kullalandet, vilka ännu 1742 i bondeståndets riksdagsprotokoll kallas för hallandsfarare eller hallänningar liksom bebyggarna norr om Hallandsås. (ur GHÅ 1993 sid 90-91).

Spouse(s) and children

Married 1832-11-09
Christina Lovisa Dahl. Born 1804-11-17.
Died 1884-07-10 in Halmstad (N).

Olof Malte Kollberg. Handlande.
Born 1833-09-25 in Halmstad (N).
Died 1885-04-23 in Halmstad (N).

Anna Sophia Christina Kollberg. Born 1835-04-25 in Halmstad (N).
Died 1922-10-20.

Carl Ludvig Kollberg. Skeppsredare.
Born 1837-03-02 in Halmstad (N).
Died 1913-07-31.

Hedvig Johanna Louise Kollberg. Born 1840-01-14 in Halmstad (N).
Died 1922-07-09.

Johan Gustaf Magnus Kollberg. Grosshandlare och skeppsredare.
Born 1842-11-08 in Halmstad (N).
Died 1912-10-13.

Robert Fredrik Kollberg. Godsägare.
Born 1844-07-08 in Halmstad (N).
Died 1881.

Augusta Fredrika Kollberg. Born 1847 in Halmstad (N).
Died 1893-05-11.

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.