Daniel Sjöman.


Skomakare.

Daniel Sjöman. Skomakare.

       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Biography

6.e roten, tomt 19, kv Ostindiska Kompaniet, Köpmansgatan västra sida, söder om Stora Torget En Lars Åhman, sålde för 150 d smt Ingerd Fiskares hus och gård mellan sal Hans Mikaelsson i väster och David Barberare i öster till konstapeln Danile Sjöman, som erhöll första uppbud den 3.9.1691 och samma dag betalade 3 d smt i huseköpspengar. Denne Daniel Sjöman var tydligen också skomakare, ty enligt tomtöreslängderna 1696 ägdes gården av Daniel skomakares änka och 1715 av sal Daniel Siömans änka: hon omtalas 1706 heta Gunnur Jönsdotter (källa Wilhelm Bergs samling "Anteckningar om ägare av hus och tomter i Göteborg".

Spouse(s) and children

Married
Gunnur Jönsdotter. Born.

Peter Sjöman. Amiralitetslöjtnant.

Sara Sjöman. Born.

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.