David Magnus Hummel.

1775-1848


Domprost.
Born 1775-02-06 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Died 1848-06-15 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1848-06-20 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

David Magnus Hummel. Born 1775-02-06 in Domkyrkoförs I Gbg (O). Died 1848-06-15 in Domkyrkoförs I Gbg (O). Domprost.

f Carl Christian Hummel. Born 1741. Died 1788. Kyrkoherde Landvetter.

     
 
   
 
     
 
   
 

m Eva Maria Walleria. Born. Died 1775.

mf Magnus Johansson Wallerius. Born 1710-07-19 in Breared (N). Died 1797-05-06 in Örgryte (O). Kyrkoherde i Örgryte.

mff Johannes Danielis Wallerius. Born 1672. Died 1715. Kyrkoherde i Breared.

mfff Daniel Wallerius. Died 1689. Biskop.

mffm Margreta Schomera. Born.

mfm Sara Petersdotter Billman. Died 1743 in Breared (N).

 
 

mm Katarina Grundell.

   
 
   
 

Biography

Av vallonsläkt. Student i Lund 1793, bodde en tid hos Schartau, magister 1797, prästvigd 1800, pastoralexamen 1803, komministerradjunkt vid Domkyrkan 1804, gymnasieadjunkt tillika, pastorsadjunkt 1813, predikade vid nya domkyrkans invigning 1815 över ämnet "Nya menniskor i den nya kyrkan", kyrkoherde i Istorp 1817, domprost 1818, preses vid prästmötet 1822, teol. dr. 1830. Skarstedt skriver: "Var en särdeles begåfvad prädikant, och fyndig i dispositionen; dock med väl häftig action; utövade ogement stort inflytande på blifvande präster, af hvilka en stor del togo honom till mönster, en del äfven gesterna inbegripna. Skötte gärna sjelf expeditionen med allehanda prästbetyg och gick gärna i prästerliga förrättningar. Kunde stundom vara häftig och lätt upbrusa, men var snar til åtrande och mildhet."
Bou: Göteborgs Rådhusrätt och Magistrat EIIIa:86 (1848-1848) Bild 521 / sid 1035 (AID: v67732.b521.s1035, NAD: SE/GLA/12098)

Spouse(s) and children

Married
Petronella Christina Alsing. Born 1782.
Died 1859.

Eva Mathilda Hummel. Born 1815-05-24 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Died 1846-04-13 in Domkyrkoförs I Gbg (O).
Buried 1846-04-17 in Domkyrkoförs I Gbg (O).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.