Ellen Sofia Larsson.

1897-1995


Born 1897-07-19 in Eldsberga (N).
Died 1995-11-19 in Eldsberga (N).

Ellen Sofia Larsson. Born 1897-07-19 in Eldsberga (N). Died 1995-11-19 in Eldsberga (N).

f Anders Larsson. Born. Lantbrukare.

     
 
   
 
     
 
   
 

m Sophie Dellien. Born.

     
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Enl GHÅ 1996 sid 277: Växte upp på Lilla Böslid, som äldsta och enda flicka i en syskonskara på 8 och genomgick flickskolan i Halmstad samt därefter kontorsutbildning och lanthushållsskola. På grund av makens tjänstgöring flyttade familjen från Halmstad till Falkenberg år 1937, senare till Åhus och Landskrona, men efter makens pensionering återvände de till hembygden 1958, Efter makens bortgång 1959 företog hon flera utlandsresor ända upp i 75-årsåldern och vistades periodvis i Spanien.

Spouse(s) and children

Married 1923-09-06
Erik Westerhult. Tullförvaltare.
Born 1890-05-28 in Malmö Karoli (M).
Died 1959-10-16 in Trönninge (N).

Hans Olof Westerhult. Born 1926-04-10 in Halmstad (N).
Died 1989-11-11 in Sollentuna (AB).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.