Carl August Theodor Aspelin.

1820-


Landskanslist.
Born 1820-05-04.

Carl August Theodor Aspelin. Born 1820-05-04. Landskanslist.

       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Biography

Landskanslist i Hallands län, stadskassör 1871-1884, lasarettssyssloman 1884-02-05, son till lagman Carl Aspelin. Revisor i Halmstad Sparbank 1858. Arrenderade den 25/3 1859 på 30 år det från Vapnö fideikommiss utlagda Christineberg och uppförde manbyggnader, markerna utgjorde mantal Nr 1 Eketånga Öster. Överlät den 8 januari 1871 arrendet till sin svärfar C M Kollberg. Aspelin missbrukade det nya som ofarligt ansedda läkemedlet morfin. Urarva konkurs. (ur GHÅ 1993 sid 92)

Spouse(s) and children

Married 1859-11-09
Anna Sophia Christina Kollberg. Born 1835-04-25 in Halmstad (N).
Died 1922-10-20.

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.