Johan Gustaf Magnus Kollberg.

1842-1912


Grosshandlare och skeppsredare.
Born 1842-11-08 in Halmstad (N).
Died 1912-10-13.

Johan Gustaf Magnus Kollberg. Born 1842-11-08 in Halmstad (N). Died 1912-10-13. Grosshandlare och skeppsredare.

f Carl Magnus Kollberg. Born 1809-09-27 in Halmstad (N). Died 1873-03-03 in Halmstad (N). Handlande.

ff Olaus Kollberg. Born 1772-03-05 in Halmstad (N). Died 1829-04-13 in Halmstad (N). Handelsman.

   
 
   
 

fm Anna Barbara Wessberg. Born 1783-11-06 in Halmstad (N). Died 1855-08-04 in Halmstad (N).

fmf Carl Thomas Wessberg. Born 1746-10-21 in Halmstad (N). Died 1815-10-12 in Halmstad (N). Sämskmakare.

fmff Påhl Wessberg. Born 1706 ca (I dödboken angavs åldern 72 år). Died 1778-11-22 in Halmstad (N). Sämskmakare.

fmfm Barbara Trulsdotter Siöström. Born 1710. Died 1803-10-21.

fmm Anna Sophia Berg. Born 1750-06-10 in Halmstad (N).

 
 

m Christina Lovisa Dahl. Born 1804-11-17. Died 1884-07-10 in Halmstad (N).

mf Malte Dahl. Born 1774-08-16. Lagman.

   
 
   
 

mm Sophia Magdalena Gerle. Born 1782-01-06. Died 1855-12-21 in Halmstad (N).

   
 
   
 

Biography

Han gick i Halmstads latinskola och blev fårn Nikolai predikstol anmäld som vaccinerad, andra till efterföljd. Han utbildade sig inom handel och sjöfart och startade vid unga år 1870 tillsammans med August Carlson, om vilken det utkommit en bok, den i Göteborg välkända firman August Carlson & Co. Kollbergs andel var först 1/3 och senare var han hälftendelägare. Firman importerade kol från England med egna fartyg och anlade en "koksfabrik" på Hisingen på mark som senare såldes till det nybildade varvet Götaverken. Rederiets namn var Ångfartygs AB Svithiod och 1882 hade man åtta ångare, som huvudsakligen trafikerade Englands västkust Liverpool och Glasgow och dess ostkust med hamnar som West Hartlepool och Newcastle. Det framgår att många halmstadbor hade aktier i detta rederi, nämnas kan Gustaf Pripp, Ludvig Kollberg 150 aktier, Gustaf Kollberg 300 st, familjen Stael 260 st.

Inom nuvarande Halmstads kommun ägde Carlson & Co Johansfors vattenfall och sågverk. Markägorna vid fallet utgjorde 7)& mantal Nr 1 Drared, 1/25 Mantal Nr 1 Grumshult. Vid starten av A/B Johansfors Sågverk tecknade Ludvig Kollberg aktier för kr 30 000. Inspektior eller driftschef var den kände gästgivaren mm Knut Ring. Hans liv skildras i Thorsten Rehns bok Gamla Halländska Gästgiverier. Han kom 1876 till sågverket. I 1880-talets lågkonjunktur drevs sågverket med stor förlust och hade 1882 kostat firman Carlson & Co kr 148 000, när man som ensam ägare sålde sågverket til bryggarsonen Gustaf Pripp, gift med Ellen Sael, för kr 105 500. Denne byggde den fastighet i Johansfors, Nissaström som i dag är känd som Bergerska konvalescenthemmet.

Gustaf Kollberg utredde firma C M Kollbergs dödsbos affärer och sålde rörelsen med byggnader, ukpplag, privat kaj, ett område nu liggande runt Picasso-skulpturen för 50 000 kr till A L Apelstam och firmans mångårige bokhållare Otto Schéle med tillträde den 1 januari 1880, dock med rätt för änkefru Christine Kollberg att under "återstående lifstid besitta nyttjanderätten till stora boningshuset mot landsvägen" till Laholm.

Sedan Gustaf några år varit huvudredare för Halmstadskonerten "Christine) såldes hon den 18 april 1883 genom Aug Leffler & Co i Göteborg till kapten Zimmerman i Lysekil för kr 12 000 (Notera dåvarande kronvärde). - Gustaf var styelseledamot i Hallands Ångfartygs A/B. Han hade samlat rösträtter för 315 aktier, när han på ett sammanträde i mars 1882 lyckades avstyra ett styrelseförslag att endast vissa aktier skulle vara röstberättigade. Han genomdrev 1884 att ångaren "Halland" byggd 1884 försågs med nymodigheten elekricitet. Det var andra gången fartygsnamnet Halland brukades. Även det för halmstadborna i dag välkända namnet Najaden, blev dopnamn för två av bolagets ångare under 1800-talet.

Firma August Carlson & Co var en av Göteborgs mera framgångsrika. Gustaf Kollberg hade ägaremajoritet efter Aug Carlson frånfälle. Efter Kollbergs död 1912 såldes rederiet Svithiod till Svenska Lloyd. Kollberg ägde bostället Wilhelmsberg med stor trädgård invid Örgryte gamla kyrka. (ur GHÅ 1993 sid 96-98)

Spouse(s) and children

Married 1870-11-09
Julia Maria Stael von Holstein. Born 1849-03-10 in Vapnö (N).
Died 1881-05-06 in Halmstad (N).

Index of persons    Index of surnames    Index of places

E-post för kommentarer/E-mail for comments: mail@bundys.se Created 2016-07-27 by Lennart Bundy using Disgen version 8.2d.
Start page.