Ortsregister (1 - A)

Personregister    Efternamnsregister

1 - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - K L - L M - M N - N O - R S - S T - T U - V W - Ö

12, Skepparp, Ravlunda (L)

Svensdotter, Hanna (1834-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Aborremåla, Backaryd (K)

Johansdotter, Botel (1815-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Nils (1827-1870) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Emelia (1851-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adolf Fredrik (AB)

Berglund, Maria (Maja*) Sofia (1886-1961) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsberg, Nikolaus August (1832-1903) ansedel2.gif

Hammar, Anna Fredrika Charlotta (1837-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Markman, Johanna Fredrika (1830-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wejdling, Evelyn Louise (1879-1959) ansedel2.gif

Aggarp, Svedala (M)

Jacobsson, Anders (1738-1820) ansedel2.gif

Petersdotter, Ingeborg (1750-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ahlslöf, Tönnersjö (N)

Hammar, Fredrique Amalia (1849-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alfshög (N)

Kollberg, Robert Fredrik (1844-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alingsås (P)

Dillberg, Werner Julius (1824-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Toutin, Carl Fredric (1796-1872)

Allarp Soldattorp, Gärdslöv (M)

Wendel, Carl August (1878-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wendel, Elisabet (1880-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allarp, Gärdslöv (M)

Bengtsdotter, Anna (1768-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gabrielsson Lund, Johan (1792-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Margareta (1745-1801) ansedel2.gif

Nilsdotter, Karna (1856-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Allarp, Gärdslöv (M)

Andersdotter, Boel (1800-1864) ansedel2.gif

Pehrsson, Jöns (1849-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1730-1770) ansedel2.gif

Almesåkra (F)

Lindén, Klas Viktor (1872-1962) ansedel2.gif

Alsta, Nysätra (C)

Ersdotter, Kiersten (1725-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matzdotter, Kiersten (1702-) ansedel2.gif

Alstad (M)

Geimer, Per Nikolaus Lorentz (1869-1952) ansedel2.gif

Amanstorp no 4, Västra Broby (L)

Jönsson, Lars (1753-) ansedel2.gif

Larsdotter, Bothilda (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Karna (1808-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Kjersti (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Bengt (1798-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Måns (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Pehr (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Swen (1784-) ansedel2.gif

Svensdotter, Agnetha (1814-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Amiralsgatan 88a, Sofielund (M)

Bundy, Pehr (1912-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anders Nilsgård, Klastorp, Träslöv (N)

Andersdotter, Johanna (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arfvidsson, Arfvid (1739-1805) ansedel2.gif

Arvidsson, Anders (1764-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Johanna (1724-1795) ansedel2.gif

Andrarum (L)

Andersson, Jöns (1864-1936) ansedel2.gif

Larsson, Anders (1859-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Mårten (1767-1823) ansedel2.gif

Persson, Kurt Arne (1922-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandberg, Maria (1840-1875) ansedel2.gif

Angleryd Torp nr 93, Kalleberga, Ronneby landsförs (K)

Olufsdotter, Kjerstin (1808-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anneberg, Virestad (G)

Blomqvist, August (1874-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Carl Magnusson (1836-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Emil (1876-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Ernst (1878-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomqvist, Peter Gustaf (1879-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Christina (1843-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Annedal (O)

Andersson, Margareta (1909-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Annelöv (M)

Larsson, Kersti Elida (1891-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Magnusson, Anders (1886-1963) ansedel2.gif

Arboga stadsförsamling (U)

Ullman, Anders Lechard (1803-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arlösa, Enslöv (N)

Hammar, Helena Sofia (1779-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stael von Holstein, Carl Henning (1808-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arnebön, Järbo (P)

Bryngelsdotter, Cajsa (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arnäs (Y)

Hägglund, Erik Anton (1877-1943) ansedel2.gif

Hägglund, Lilly Maria (1905-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Söderlind, Maria (1875-1949) ansedel2.gif

Arrie (M)

Jönsdotter, Elna (1797-1869) ansedel2.gif

Jönsdotter, Gunnilla (1797-) ansedel2.gif

Jönsdotter, Karna (1789-) ansedel2.gif

Jönsdotter, Sissa (1783-1785) ansedel2.gif

Jönsdotter, Sissa (1785-) ansedel2.gif

Niclasson, Philip (1779-) ansedel2.gif

Olsdotter, Bengta (1737-1818) ansedel2.gif

Olufsdotter, Kristina (1720-1754) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Kiersti (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Anders (1746-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Nils (1748-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Ola (1771-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsson, Pehr (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Ingeborg (1750-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Karna (1766-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Mätta (1763-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Christopher (1753-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif

Woxberg, Johan Peter (1718-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Woxberg, Jöns (1755-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Arvika västra (S)

Andersdotter, Augusta (1888-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hulda Mathilda (1879-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Asarum (K)

Andersson, Sven (1827-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ask (M)

Andrén, Johannes (1868-1942) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Andreas (1835-1907) ansedel2.gif

Olsson, Bengta Margit (1914-1981) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1845-1921) ansedel2.gif

Askersund (T)

Andersson, Nils Anders Göte (1904-1985) ansedel2.gif

Apelgren, Aina Elisabeth (1908-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Axel Vilhelm (1905-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Frans Oskar (1870-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Apelgren, Oskar Arne (1903-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Karl Gunnar (1911-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Anny Maria (1901-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Per August (1868-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Askersunds landsförsamling (T)

Andersdotter, Carolina (1832-1905) ansedel2.gif

Apelgren, Aina Elisabeth (1908-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Emma Charlotta (1867-1939) ansedel2.gif

Karlsson, Karl Gunnar (1911-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Anny Maria (1901-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Carl Johan (1862-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Clara Gustava (1865-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Emil (1874-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Gustaf Sigfrid (1889-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Hulda Axelina (1884-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Knut Hjalmar (1881-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöholm, Per August (1868-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Askersunds stadsförsamling (R)

Persdotter, Hilma Olivia (1865-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Asmundtorp (M)

Rosberg, Johanna Maria (1872-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkesson, Astrid Elisabeth (1899-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkesson, Hedvig Maria (1895-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkesson, Inez Gunhild (1897-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkesson, Peter (1868-1946) ansedel2.gif

Aspö (D)

Eriksson, Bengt (1594-1660) ansedel2.gif

Attusa, Sankt Olof (L)

Arvfidsdotter, Ingar (1770-1831) ansedel2.gif

Jonsson, Sven (1763-1832) ansedel2.gif

Svensson, Torkel (1802-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Augerum (K)

Larsson, John Manfred (1903-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ausås (L)

Persson, Ruth Gunhild (1908-1989) ansedel2.gif

Axlahult, Vitaby (L)

Svensdotter, Hanna (1805-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axtorna, Köinge (N)

Andersson, Nils (1779-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Anders (1753-1830) ansedel2.gif

Nilsdotter, Sissela (1752-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Andreas (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

1 - A B - B C - D E - E F - F G - G H - H I - K L - L M - M N - N O - R S - S T - T U - V W - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2020-02-20 med hjälp av Disgen version 2019.