Ansedel Vitalis Wetter

1746-1808

Född 1746-11-27 i Lekeryd (F) 1 .
Död 1808-10-08 i Ravelsmark, Gränna (F) 2 .
Vitalis Wetter
Född 1746-11-27 i Lekeryd (F) 1 .
Död 1808-10-08 i Ravelsmark, Gränna (F) 2 .
F Zacharias Wetter.
Född 1713-01-10 i Jönköpings Kristina (F) 3 .
Död 1753-03-07 i Lekeryd (F) 4 .

FF Jonas Danielsson Wetter.
Född 1669 5 .
Död 1737 5 .

   
 
   
 
FM Elisabet Röding.
Född 6 .
Död 1753 5 .

   
 
   
 
M Anna Catharina Wahrman.
Född 1715-06-24 i Berga (G) 7 .
Död 1797-10-26 i Drefseryd, Ölmstad (F) 8 .

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Komminister
Född 1746-11-27 i Lekeryd (F) 1 .
Begravd 1808-10-11 i Gränna (F) 2 .
Husförhörslängder:

Ölmstad AI:7 (1785-1798) Bild 167 / sid 313 (AID: v22936.b167.s313, NAD: SE/VALA/00478)

Ölmstad AI:8 (1798-1805) Bild 139 / sid 259 (AID: v22937.b139.s259, NAD: SE/VALA/00478)


Nedan förtecknade handlingar har överlämnats till landsarkivet av bankdirektör Sten Wetter (lev 38/82). Handlingarna avser den Wetterska släkten jämte ingifta släkter, t.ex. den Cervinska. Tyngdpunkten i arkivet ligger på handlingar härrörande från domprosten i Växjö, W Gustaf Wetter (1812-1892) och dennes barn. Särskilt må nämnas korrespondensen med Ada Wetter och hennes man, statsrådet och senare kammarrättspresidenten Gustaf Albert Petersson (serie E II). Arkivet innehåller även handlingar avseende av släkten ägda fastigheter och egendomar, bl.a. tre fastigheter i Växjö samt egendomen Udden i Adelövs socken (serie F II).För uppgifter om släkten hänvisas till hovmarskalken Erik Wetters arbete "Släkten Wetter från Jönköping" (tr Göteborg 1955). Exemplar av boken finnes både i arkivet och i landsarkivets bibliotek. I arkivet ingår även excerpter, manuskript, korrespondens m.m.avseende boken (serie F III).Arkivet är av stort personhistoriskt intresse både genom de brevsamlingar det innehåller och genom bevarade handlingar avseende olika medlemmar av släkten. I stor utsträckning har även notifikationer och inbjudningar sparats, varigenom även personuppgifter erhålles för personer tillhörande den Wetterska släktens stora bekantskapskrets (serie F IV).Vad korrespondensen beträffar, kan bl.a. nämnas brev - och handlingar - rörande biskopsvalet i Växjö 1879 (W G Wetter var en av kandidaterna till ämbetet) i vol. F I:8 fasc 8. Av speciellt intresse är vidare brev till domprosten Wetter från svågern, målarmästaren P Pettersson och dennes till Amerika utvandrade barn (Amerikabrev) i vol. FI:2 fasc. 11.Den omfattande samlingen brev till domprosten W G Wetter (serie E I) är av betydelse inte bara ur personhistorisk synpunkt, utan ger även inblickar i dåtidens kyrkliga och skolpolitiska förhållanden (W G Wetter var 1863-1869 rektor för Växjö läroverk). Bland brevskrivarna märkes kyrkoherden, sedermera biskopen Johan Andersson, Gränna, rektor i Uppsala Rudolf Annerstedt, komministern och "fornforskaren" Johannes Björngren, professorerna F F Carlsson och Anders Fryxell, pedagogen Cecilia Fryxell, biskopen, professorn och ecklesiastikministern Paulus (Paul) Genberg, professorn, universitetsbibliotekarien och sedermera ärkebiskopen Henrik Reuterdahl, språkmannen, professorn och kyrkoherden Ernst Rietz, biskop Esaias Tegnér och docenten, kyrkoherden och "nykterhetsmannen" Peter Wieselgren.Nämnas kan slutligen, att det i landsarkivets biographicasamling finns kopior av brev till domprosten Wetter (originalen finns i landsbiblioteket i Växjö). I nämnda bibliotek förvaras även följande handlingar härrörande från Wetter-släkten:Annotationer för åren 1854 förda av inspektor Erik Vilhelm Wetter, Gisshult, Solberg socken. Samling brev (81 stycken) från hovrättssekreteraren Anders Cervin, Jönköping(1776-1847) till inspektor Erik Vilhelm Wetter. Dagboksanteckningar i interfolierade almanackor förda 1822 och 1851 av inspektor Erik Vilhelm Wetter, Gisshult, Solberga socken.Wetter, Wilhelm Gustaf, Predikningar m.m. 1856-92.Wetter, Wilhelm Gustaf, Predikningar 1849-92.Wetter, Wilhelm Gustaf, Dagboksanteckningar 1843-44.Wetter, Wilhelm Gustaf, Dagboksanteckningar 1828-30, 1833-34.Innehåller även ett antal inklistrade brev till W. Wetter, Wilhelm Gustaf, Dagboksanteckningar i interfolierade almanackor åren 1834-40, 1842.Vadstena i landsarkivet den 17 maj 1983Werner PurschelandsarkivarieFörteckningen kompletterad med lev. 28/2005 och delvis omarbetad av f d landsarkivarie Werner Pursche år 2006 Källa: http://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkis+f4f9972b-e89c-11d4-bbc7-00d0b73e7a8b&s=T
Död 1808-10-08 i Ravelsmark, Gränna (F) 2 .
Dödsorsak: Rödsot

Relationer och barn

Gift 1779-01-06 i Lekeryd (F) 9 .
Eva Lisa Förstedt. uparrow.png Född 1758-06-24 i Flisby (F) 10 .
Död 1849-05-19 11 .
Nils Caspar Wetter. Född 1785-01-16 i Jönköpings Kristina (F) 12 .
Anna Elisabeth Wetter. Född 1788-07-15 i Jönköpings Kristina (F) 13 .
Död 1867-08-22 i Gränna (F) 14 .
Erik Wilhelm Wetter. Född 1791-05-19 i Jönköpings Kristina (F) 15 .
Johan Henric Wetter. rightarrow.png Född 1793-04-12 i Drefseryd, Ölmstad (F) 16 .
Död 1857-05-14 i Kristianstads Heliga Trefaldighet (L) 17 .
Zacharias Wetter. rightarrow.png Född 1797-02-14 i Drefseryd, Ölmstad (F) 18 .
Död 1849-06-28 i Karlshamn (K) 19 .
Källor
 1. Lekeryd C:2 (1723-1807) Bild 90 / sid 171
 2. Gränna C:8 (1806-1830) Bild 332 / sid 657
 3. Jönköpings Kristina C:3 (1713-1734) Bild 7 / sid 3
 4. Lekeryd C:2 (1723-1807) Bild 5 / sid 2; Lekeryd C:2 (1723-1807) Bild 108 / sid 207
 5. Tryckt litteratur Sjöström:7 (1668-1921) Bild 99 / sid 91
 6. Jönköpings Kristina AI:1 (1689-1720) Bild 94 / sid 167
 7. Ölmstad AI:7 (1785-1798) Bild 167 / sid 313
 8. Ölmstad F:1 (1787-1860) Bild 14 / sid 21
 9. Lekeryd C:2 (1723-1807) Bild 215 / sid 421
 10. Flisby C:2 (1700-1765) Bild 305 / sid 587
 11. bou
 12. Jönköpings Kristina C:6 (1780-1806) Bild 48 / sid 89
 13. Jönköpings Kristina C:6 (1780-1806) Bild 72 / sid 137
 14. Sveriges dödbok 1860-2016
 15. Jönköpings Kristina C:6 (1780-1806) Bild 122 / sid 237
 16. Ölmstad C:3 (1787-1844) Bild 20 / sid 33
 17. Kristianstads stadsförsamling F:3
 18. Ölmstad C:3 (1787-1844) Bild 32 / sid 57
 19. Karlshamn FI:3 (1846-1870) Bild 21 / sid 33

Framställd 2023-09-17 med hjälp av Disgen version 2023.