Ansedel Hans Hindrich Nöring

1697-1735

Född 1697 i Morlanda (O) 1 .
Död 1735-08-04 i Morlanda (O) 2 .
Hans Hindrich Nöring
Född 1697 i Morlanda (O) 1 .
Död 1735-08-04 i Morlanda (O) 2 .
F Påvel Jacobsson Nöring.
Född mellan 1650 och 1660 3 .
Död 1706 i Morlanda (O) 3 .

     
 
   
 
     
 
   
 
M Karin Haffenberg.
Född 1661 i Marstrand (O) 4 .
Död 1706 i Morlanda (O) 3 .

MF Matts Jonssen Haffenberg.

Död 1677 i Tegneby (O) 5 .

   
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde
Född 1697 i Morlanda (O) 1 .
Genomgick Göteborgs gymnasium, komminister i Morlanda 1717, kyrkoherde där 1734.

Källa: Tryckt litteratur Sjöström:2 (1669-1906) Bild 106 / sid 98 (AID: v102213.b106.s98, NAD: SE/AD/00001)
Död 1735-08-04 i Morlanda (O) 2 .
Dödsnotis:

d. 4 Aug. afsomnade i Herranom fordom Kyrkjoherden i Morlanda Rectorat Wälährewyrdige och Höglärde Herr Johan Hindrich Nöring, lades och begrofz i sina föräldrars graf i Morlanda Kyrkja d. 12 Eiusdem, sedan wäl och berömligen förestådt sitt anförtrodda dyra Embete och födt, såsom en trogen Själa-herde, Christi Får med Gudz heliga ord här i Församlingen i 17 och 3/4 åhr såsom Comminister och allenast i 13 Weckor och 4 dagar såsom Kyrkjoherde och frambragt sitt lefwerne med heder och Beröm i 38 åhr.(källa: Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 116 / sid 221)
Bouppteckning:

Källa: (Orusts och Tjörns häradsrätt FII:1 (1737-1790) Bild 235 / sid 457 (AID: v13476.b235.s457, NAD: SE/GLA/11080))År 1762 den 10 Marti blef laga boupptekningförättad uppå all befinlig qwarlåtenskapsom kyrkoherden ??värdiga och höglärdaherr Lars Lachonius, hwilken den 27 November 1761 med döden aflidit, har efter sig lämnatSedan han låtit uti bo skifta, efter dess förut den 8 octob samma år aflidna fru Catharina Maria Kjerman.Efter bemälte herr kyrkoherden finnas Inga bröstarfwingar, utan alla? ?? ? arfwingar, närvarande.Förra kyrkoherden nu aflidna halfbrodernHr Pehr Lachonius, så och äfwen aflidne halfbrodern Comministern Bengt Lachoniushwilka ? halfbrödenas barn blifwaarftagare: ? ? halfbroderenherr Comministern Carl Lachonius, samt afla? ? systern Caisa Lachonia arfwingarsamlades: ? efter aflidna fruCatharina Maria Kjerman finnas följande Bröstarfwingar, som hon i livstiden sammanaflat med sin förra man kyrkoherdenHögärewärdiga och höglärda her Hans Hindrich Nöring, vars ? nu ?Döttrar Catharina, Maria Sicilia och Anna Magdalena Nöringar ? aflidna herr kyrkoherden Lars Lachoni respective arfwingars swågrar warvar ingen närwarande, ? ? aflidne Comminister Bengt Lachoni omyndiga dotter Jungfru Maria Brigitta Lachonia, utan hafwa arfwingarna ?? uti bref tillåtit, och ägandes uti dess frånwaro warda ? ?arftagarna efter aflidna ? Pastor?Kyrkoherden her Lars Ström å sin frus Catharina Nörings wägnar, prästenkanFru Maria Sicilia Nöring å dess egenSwåger och hr Magister Jonas Holmstenå dess frus Anna Magdalena Nörings?, woro alla närvarande wid denna bouppteckning.Egendomen upgafs af prästenkan fru Maria Sicilia Nöring, som warit ?uti detta bo, samt under sjukdomen ?och wådat sin styvfader, nu aflidneherr kyrkoherden, så och wid dödstimmenwarit närwarande och tagit egendomenunder wård och förwar, herföre förlikmätigt IX Capit 1 § ärfdabalken,nu äger att egendomen ?? föregifwa under edelig förpliktelse, at ? något med wiljaeller wetskap warda dölgtoch utelämnat.-----------------

Relationer och barn

Gift.
Catharina Maria Kjerman. Född 1686 6 .
Död 1761-10-08 i Köperöd, Morlanda (O) 6 .
Catharina Nöring. rightarrow.png Född 1719-09-14 i Morlanda (O).
Död 1799 7 .
Maria Sicilia Nöring. rightarrow.png Född 1722-02-11 i Morlanda (O) 8 .
Död 1804 9 .
Påvel Nöring. Född 1724-10-21 i Morlanda (O) 10 .
Död 1760-02-24 i Morlanda (O) 11 .
Anna Magdalena Nöring. rightarrow.png Född 1728-03-13 i Köperöd, Morlanda (O) 12 .
Död 1782-04-24 i Morlanda (O) 13 .
Jacob Nörings. Född 1730-04-19 i Köperöd, Morlanda (O) 14 .
Död 1731-03-21 i Köperöd, Morlanda (O) 15 .
Källor
 1. Morlanda C:1, dödsnotis 38 år
 2. Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 116 / sid 221)
 3. Familjeregister för gårdarna i Morlanda socken, Slätthult
 4. Herdaminnen Tegneby, fadern
 5. Herdaminnen Tegneby
 6. Morlanda C:2 (1745-1780) Bild 213 / sid 423
 7. Nils Lindbergh, Stångenässläkter, del 1 Bro socken
 8. Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 54 / sid 97
 9. Morlanda AIa:4 (1802-1810) Bild 16 / sid 19
 10. Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 64 / sid 117
 11. Morlanda C:2 (1745-1780) Bild 211 / sid 419
 12. Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 80 / sid 149
 13. Morlanda C:3 (1781-1802) Bild 190 / sid 371
 14. Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 90 / sid 169
 15. Morlanda C:1 (1711-1744) Bild 93 / sid 175

Framställd 2023-09-17 med hjälp av Disgen version 2023.